Hästi läbi viidud tööintervjuu on sujuv vestlus, mille jooksul kõik osapooled saavad enda jaoks olulistele küsimustele vastused. Järgnevalt on kirjas mõned intervjuu küsimused, mida peaks kindlasti intervjuu käigus küsima.

Kas oled jõudnud end ettevõttega kurssi viia enne intervjuule tulekut?

See näitab, kui tõsiselt inimene kandideerimist võtab ning kas tal on reaalne huvi tööle asumise osas.

Miks Sa otsustasid antud ametikohale ja ettevõttesse kandideerida?

Lihtsaim viis kandidaadi motivatsiooni uurimiseks. Selle küsimuse abil selguvad hoobilt inimesed, kes ütlevad, et nad on saatnud nii palju erinevaid CV-sid, et ei tea täpselt, millise ametikoha ja ettevõttega hetkel on tegemist, kui ka need kes enda kandideerimist tõsiselt võtavad.

Miks otsustasid eelnevatest töökohtadest lahkuda?

Eelnevate töökohtade kohta uurides saad olulist infot kandidaadi põhimõtete, tegutsemisjulgus, sihikindluse ning käitumismustrite kohta üldiselt. Kui kandidaadil on palju töökohti olnud, siis võib olla küll tüütu neid kõiki ükshaaval vaatluse alla võtta ning kandidaadil ei pruugi samuti olla meeldiv varasemast töökogemusest rääkida. Sellegi poolest tasub see vaev end kuhjaga ära. Vastuse abil saame pildi ette sellest, kuivõrd kandidaat on eelnevad töökogemused läbi analüüsinud ja neist õppinud.

Mida pead suurimaks tööalaseks saavutuseks ? Kuidas seda saavutasid ja mis Sind motiveeris? Mida oled sellest õppinud?

Vastus annab infot selle kohta, kui palju kandidaat on valmis pingutama ning kui järjekindel ta on oma töös. Samuti saame aimu kandidaadi analüüsioskuse, õpivõime ja võimalike motivaatorite kohta.

Mida pead suurimaks tööalaseks väljakutseks, mis Sul siiani on ette tulnud?

Antud küsimuse abil saab intervjueerija infot sellest, kuidas kandidaat suhtub keerulistesse olukordadesse ning kuidas ta võib enda järgnevatel töökohtadel nendega hakkama saada. Samuti annab see ülevaate kandidaadi analüüsioskuse ja -tahte kohta.

Kuidas enda stressi maandad?

See on hetke olukorras, kus on palju ebakindlust, väga tähtis küsimus, sest suures pildis vastutab igaüks meist ise enda vaimse ja füüsilise tasakaalu eest. Lisaks mõjutab inimese stressitase negatiivselt tema võimet tööl produktiivne olla.

Millised on Sinu ootused tulevasele tööandjale?

Kuna viimasel ajal on kogu maailm olnud suures muutumises ja ei saa enam eeldada, et inimesed otsivad n.ö. traditsioonilist tööd, siis on oluline kandidaadiga läbi rääkida nii töö tegemise koht, maht, aeg, tasustamine, aruandlus, jne.

Võta meiega ühendust!