Personaliotsing

Kandidaatide hulgas pole mitte kedagi sellist, kes vastaks täpselt Sinu ootustele ja ei vajaks välja õpetamist?

Töökuulutuse peale laekub väga palju kandidaate ning Sa ei suuda leida aega CV-de läbi töötamiseks?

Tunned, et Sul on oma väärt ettevõttega raske eristuda teistest tööandjatest ning keeruline parimaid talente enda ettevõttest huvituma panna?

Personaliotsing on tegevus, millega on kokku puutunud ilmselt iga ettevõtja. Mingil hetkel kasvab töökoormus nii suureks, et on vaja abijõude ja tuleb hakata mõtlema meeskonna loomisele/ suurendamisele. Siiski ei ole kõik nii lihtne, kui alguses tundub. Töötajate aina suuremad ootused ettevõtetele teevad eristumise aasta aastalt raskemaks.

Pelgalt töökuulutuse avaldamisest ei pruugi kasu olla. Eriti väga spetsiifiliste oskuste ja teadmistega inimese otsingu puhul. Sel juhul kindlustab soovitud tulemuse sihtotsing, mille käigus saab ka nende töötajate tähelepanu, kes ise aktiivselt tööd ei otsi. Sihtotsingu/headhuntingu puhul on tegemist ajamahuka protsessiga, mis nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi.

Suurenenud tööpuuduse korral valitseb personaliotsingus olukord, kus konkursile laekub kordades rohkem kandidaate.

Eelvalik

Eelvalik on abimees konkursi haldamisel, mis aitab Sinu väärtuslikku aega kokku hoida. Seda eriti juhul, kui kandideerijaid on palju. See variant on sobilik, kui tead, et Sinu poolt otsitavat töötajat on võimalik töökuulutuse abil leida. Kui võtad meiega ühendust, leiame üheskoos just Sulle sobivaima variandi!

Eelvaliku puhul:

 • kohtume kliendiga, tutvume tema ettevõtte olukorraga ning koostame otsitava töötaja kohta profiili;
 • koostame ja avaldame töökuulutuse;
 • jagame kandidaatidele infot tööpakkumise kohta;
 • hindame kandidaate (sobilikud, võib-olla sobilikud ning mitte sobilikud);
 • viime läbi lühikesed telefoni- intervjuud, selgitamaks välja, kes on sobilikud kandidaadid Sinuga kohtumiseks/vestluseks;
 • saadame Sulle infot intervjuuks sobilike kandidaatide kohta ning Sinu soovil lepime ka intervjuud kokku;
 • teeme taustauuringud Sinu poolt väljavalitud kandidaatidele ja saadame mittevalitutele äraütlevad kirjad.

Sihtotsing

Sihtotsing on hädavajalik tugevate oma ala spetsialistide ja juhtide otsingu puhul, kelle puhul on teada, et nad ise aktiivselt tööd ei otsi. Samuti on see hea võimalus töötaja diskreetseks otsinguks. Oluline on konkursile kaasata inimesed, kes ise pole aktiivselt tööd otsimas, kuid sobiva ettevõtte, töö või meeskonna puhul on selleks valmis.

Sihtotsingu ajamahukas protsess näeb välja järgmine:

 • kliendiga kohtumine, tema ettevõtte olukorraga tutvumine ning otsitava töötaja kohta profiili koostamine;
 • kaardistame kõik võimalikud kohad, kust võiks sobivat tööjõudu leida (erinevad andmebaasid, ettevõtted, koolide lõpetanute nimekirjad, sotsiaalmeedia, Kutsekoda jne.);
 • otsime välja potentsiaalsed kandidaadid ning võtame nendega ühendust, “müümaks” antud ettevõtet ja ametikohta ning samas selgitamaks välja nende sobivust otsitavale ametikohale;
 • kutsume sobilikke kandidaate konkursil osalema;
 • viime läbi põhjaliku intervjuu (1-1,5 h), veendumaks kandidaadi sobivuses ning motivatsioonis;
 • saadame kliendile info (CV ja intervjuu tulemused) 2-4 sobiva kandidaadi kohta;
 • korraldame kliendi kohtumised sobivate kandidaatidega;
 • vajadusel korraldame ja viime täielikult läbi väljavalitud kandidaatide testimise;
 • teeme lõppvooru kandidaatidele taustauuringud;
 • kliendi poolt otsuse tegemine ja TeamCreatori poolt garantii andmine väljavalitud kandidaadile;
 • anname konkursi tagasisided kõigile kandidaatidele ning täname neid kandideerimast.
 • sihtotsing sisaldab garantiid

Täisotsing

Täisotsing kindlustab sobiva töötaja leidmise, sest on segu nii tavapärasest otsingust töökuulutuse abil, kui ka sihtotsingust. Seega isegi kui töökuulutuse peale ei laeku sobilikke kandidaate, ei mõjuta see kuidagi otsingu tulemust, sest TeamCreator otsib igal juhul lisaks sobilikke kandidaate.

Täisotsingu protsess näeb välja järgmine:

 • kliendiga kohtumine, tema ettevõtte olukorraga tutvumine ning otsitava töötaja kohta profiili koostamine;
 • atraktiivse töökuulutuse koostamine ja avaldamine;
 • kandidaatide küsimustele vastamine ettevõtte ja tööpakkumise kohta;
 • kõikvõimalike kohtade kaardistus, kust võiks sobivat tööjõudu leida (erinevad andmebaasid, ettevõtted, koolide lõpetanute nimekirjad, sotsiaalmeedia, Kutsekoda jne.);
 • potentsiaalsete kandidaatide otsimine ning nendega ühenduse võtmine, “müümaks” antud ettevõtet ja ametikohta ning samas selgitamaks välja nende sobivust otsitavale ametikohale;
 • sobilike kandidaatide kutsumine konkursil osalemiseks;
 • põhjalike intervjuude läbiviimine nii ise kandideerinud, kui sihtotsingu käigus leitud kandidaatidega (1-1,5 h), veendumaks nende sobivuses ning motivatsioonis;
 • kliendile info saatmine (CV ja intervjuu tulemused) 2-4 sobiva kandidaadi kohta;
 • kohtumiste korraldamine kliendi ja sobivate kandidaatide vahel;
 • vajadusel kandidaatide testimise korraldamine;
 • lõppvooru kandidaatide taustauuringute tegemine;
 • kliendi poolt otsuse tegemine ja TeamCreatori poolt garantii andmine väljavalitud kandidaadile;
 • konkursi tagasisidede andmine kõigile kandidaatidele.
 • täisotsing sisaldab garantiid

Oluline on tagada nii õige töötaja leidmine, kui ka kandidaadi positiivne kandideerimise kogemus.

Professionaalselt läbi viidud personaliotsing aitab tugevdada ettevõtte mainet tööandjana. 

Loe lähemalt TeamCreatori poolt pakutavatest võimalustest ja võta meiega ühendust

Leiame Sulle sobivaima lahenduse, mis garanteerib soovitud tulemuse! 

värbamiskampaania
"TeamCreatori ja Amservi koostöö sai alguse juba 2 aastat tagasi, kui otsisime püsivat koostööpartnerit keerulisemate otsingute läbiviimiseks, milleks endal nappis ajaressurssi. See puudutab sisuliselt üle Eesti erioskustega spetsialistide otsinguid ehk ametikohti, mis nn iseenesest nii lihtsalt ei täitu. TeamCreatori abiga oleme suutnud täita mitmed ametikohad, mis on olnud pikka aega täitmata – need on olnud meie ühised suured töövõidud. Meile meeldib see, et TeamCreator võimaldab nn personaalset lähenemist – tegemist on nagu oma kolleegidega, kes tunnevad sind ja su ettevõtte vajadusi nii hästi, et sisendi andmiseks piisab põgusast infovahetusest. Usun, et meie edukas koostöö jätkub veel pikka aega."