Personaliotsing on tegevus, millega on kokku puutunud ilmselt iga ettevõtja. Mingil hetkel kasvab töökoormus nii suureks, et on vaja abijõude ja tuleb hakata mõtlema meeskonna loomisele/ suurendamisele. Siiski ei ole kõik nii lihtne, kui alguses tundub. Töötajate aina suuremad ootused ettevõtetele teevad eristumise aasta aastalt raskemaks. Pelgalt töökuulutuse avaldamisest ei pruugi kasu olla. Eriti väga spetsiifiliste oskuste ja teadmistega inimese otsingu puhul. Sel juhul kindlustab soovitud tulemuse sihtotsing, mille käigus saab ka nende töötajate tähelepanu, kes ise aktiivselt tööd ei otsi. Sihtotsingu/ headhuntingu puhul on tegemist ajamahuka protsessiga, mis nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi.

Suurenenud tööpuuduse korral valitseb olukord, kus konkursile laekub kordades rohkem kandidaate.

Kuigi esialgu võib arvata, et tegemist on positiivse asjaoluga, on tegelikult sellise suure hulga CV-de läbivaatamine väga ajamahukas ettevõtmine. Lisaks, pole võimalik intervjuule kutsumiseks sobilikke kandidaate ainult CV-dele peale vaadates välja selgitada. Kahjuks on kandideerinute hulgas alati inimesi, kes pole korralikult süvenenud, millisele ametikohale ja ettevõttesse nad kandideerivad. Ning samas on tugevaid kandidaate, kes võtavad kandideerimist väga tõsiselt, kuid ei oska koostada “müüvat” CV-d, kus nende isiksus, teadmised ja oskused täpselt välja tuleksid. Seepärast on oluline intervjuuks sobilikke kandidaate välja selekteerides teha osade kandidaatidega lühikene telefoni vestlus. Siis saab kindel olla, et järgmisse vooru on valitud õiged kandidaadid. Tulemusena saavutab sel viisil aja kokkuhoiu ning välistab ka võimaluse, et mõni talent kahe silma vahele jääks. Kõike silmas pidades ei saa kahjuks öelda, et suur hulk kandidaate kindlustab soovitud tulemuse. Aja ressurssi ja tulemust silmas pidades on osadel juhtudel sihtotsingu läbiviimine avalikust otsingust mõistlikum.

Selleks, et personaliotsing oleks edukas, on vaja kogu protsess korralikult läbi mõelda.

Oluline on tagada nii õige töötaja leidmine, kui ka kandidaadi positiivne kandideerimise kogemus. Professionaalselt läbi viidud otsing aitab tugevdada ettevõtte mainet tööandjana. Loe lähemalt TeamCreatori poolt pakutavatest võimalustest ja võta meiega ühendust. Leiame Sulle sobivaima lahenduse, mis garanteerib soovitud tulemuse!

Eelvalik

Eelvalik on abimees konkursi haldamisel, mis aitab Sinu väärtuslikku aega kokku hoida. Seda eriti juhul, kui kandideerijaid on palju. See variant on sobilik, kui tead, et Sinu poolt otsitavat töötajat on võimalik töökuulutuse abil leida. Kui võtad meiega ühendust, leiame üheskoos just Sulle sobivaima variandi!

Eelvaliku puhul:

 • kohtume kliendiga, tutvume tema ettevõtte olukorraga ning koostame otsitava töötaja kohta profiili;
 • koostame ja avaldame töökuulutuse;
 • jagame kandidaatidele infot tööpakkumise kohta;
 • hindame kandidaate (sobilikud, võib-olla sobilikud ning mitte sobilikud);
 • viime läbi lühikesed telefoni- intervjuud, selgitamaks välja, kes on sobilikud kandidaadid Sinuga kohtumiseks/ vestluseks;
 • saadame Sulle infot intervjuuks sobilike kandidaatide kohta ning Sinu soovil lepime ka intervjuud kokku;
 • teeme taustauuringud Sinu poolt väljavalitud kandidaatidele ja saadame mittevalitutele äraütlevad kirjad.

Sihtotsing

Sihtotsing on hädavajalik tugevate oma ala spetsialistide ja juhtide otsingu puhul, kelle puhul on teada, et nad ise aktiivselt tööd ei otsi. Samuti on see hea võimalus töötaja diskreetseks otsinguks.

Sihtotsingu ajamahukas protsess näeb välja järgmine:

 • kliendiga kohtumine, tema ettevõtte olukorraga tutvumine ning otsitava töötaja kohta profiili koostamine;
 • kaardistame kõik võimalikud kohad, kust võiks sobivat tööjõudu leida (erinevad andmebaasid, ettevõtted, koolide lõpetanute nimekirjad, sotsiaalmeedia, Kutsekoda jne.);
 • otsime välja potentsiaalsed kandidaadid ning võtame nendega ühendust, “müümaks” antud ettevõtet ja ametikohta ning samas selgitamaks välja nende sobivust otsitavale ametikohale;
 • kutsume sobilikke kandidaate konkursil osalema;
 • viime läbi põhjaliku intervjuu (1-1,5 h), veendumaks kandidaadi sobivuses ning motivatsioonis;
 • saadame kliendile info (CV ja intervjuu tulemused) 2-4 sobiva kandidaadi kohta;
 • korraldame kliendi kohtumised sobivate kandidaatidega;
 • vajadusel korraldame ja viime täielikult läbi väljavalitud kandidaatide testimise;
 • teeme lõppvooru kandidaatidele taustauuringud;
 • kliendi poolt otsuse tegemine ja TeamCreatori poolt garantii andmine väljavalitud kandidaadile;
 • anname konkursi tagasisided kõigile kandidaatidele ning täname neid kandideerimast.

Oluline on konkursile kaasata inimesed, kes ise pole aktiivselt tööd otsimas, kuid sobiva ettevõtte, töö või meeskonna puhul on selleks valmis.

Tulemus on garanteeritud ning teenusele kehtib garantii!

Täisotsing

Täisotsing kindlustab sobiva töötaja leidmise, sest on segu nii tavapärasest otsingust töökuulutuse abil, kui ka sihtotsingust. Seega isegi kui töökuulutuse peale ei laeku sobilikke kandidaate, ei mõjuta see kuidagi otsingu tulemust, sest TeamCreator otsib igal juhul lisaks sobilikke kandidaate.

Täisotsingu protsess näeb välja järgmine:

 • kliendiga kohtumine, tema ettevõtte olukorraga tutvumine ning otsitava töötaja kohta profiili koostamine;
 • atraktiivse töökuulutuse koostamine ja avaldamine;
 • kandidaatide küsimustele vastamine ettevõtte ja tööpakkumise kohta;
 • kõikvõimalike kohtade kaardistus, kust võiks sobivat tööjõudu leida (erinevad andmebaasid, ettevõtted, koolide lõpetanute nimekirjad, sotsiaalmeedia, Kutsekoda jne.);
 • potentsiaalsete kandidaatide otsimine ning nendega ühenduse võtmine, “müümaks” antud ettevõtet ja ametikohta ning samas selgitamaks välja nende sobivust otsitavale ametikohale;
 • sobilike kandidaatide kutsumine konkursil osalemiseks;
 • põhjalike intervjuude läbiviimine nii ise kandideerinud, kui sihtotsingu käigus leitud kandidaatidega (1-1,5 h), veendumaks nende sobivuses ning motivatsioonis;
 • kliendile info saatmine (CV ja intervjuu tulemused) 2-4 sobiva kandidaadi kohta;
 • kohtumiste korraldamine kliendi ja sobivate kandidaatide vahel;
 • vajadusel kandidaatide testimise korraldamine;
 • lõppvooru kandidaatide taustauuringute tegemine;
 • kliendi poolt otsuse tegemine ja TeamCreatori poolt garantii andmine väljavalitud kandidaadile;
 • konkursi tagasisidede andmine kõigile kandidaatidele.

Tulemus on garanteeritud ning teenusele kehtib garantii!