Kandidaati hinnates hinda tervikpilti ehk kogu infot, mis Sul tema kohta on.

Seega tee endale märkmeid esimesest telefonikõnest alates, jälgides tema sõnakasutust, meelestatust, kui ka suhtlemisstiili.

Juhul kui kandidaat Sulle erinevatel kordadel erineva mulje jätab, tasub seda analüüsida.