Kui ettevõttel pole ajalugu ette näidata, võib töötajate otsing osutuda suureks väljakutseks. Sellest lähtuvalt on allpool kirjas mõned näpunäited, mille järgimine antud olukorras kasuks tuleb.

 • Tee endale täpselt selgeks, millised on Sinu ettevõtte võimalused- nii uue inimese palgaks, kui ka tema töövahendite ostmiseks, kontori rentimiseks jne.
 • Enne töötaja otsingut ole kindel, et Sul on rahalisi vahendeid katmaks otsitava töötaja 5 kuu palgakulud.
 • Tee endale ajurünnak kõige mitterahalise kohta, mida Sinu ettevõte uuele meeskonnaliikmele pakkuda saab.
 • Mõtle korralikult läbi, milline on ideaalne kandidaat- tema oskused, võimed, kogemused, väärtused ja põhimõtted. Siinjuures pööra eriti suurt tähelepanu kandidaadi arenemistahtele ja -võimele ning ambitsioonikusele. Seda sellepärast, et Sinu ettevõte areneks ja kasvaks. Väikese ja areneva ettevõtte jaoks on iga meeskonna liikme panus oluline.
 • Mõtle läbi, mis Sinu jaoks ideaalset kandidaati võiks kõnetada Sinu ettevõtet ja tööd silmas pidades. Kohe kindlasti pole see ainult palk (kuigi palk on ka oluline)!
 • Valmista end intervjuudeks korralikult ette ja võta neid tähtsate kohtumistena, mille abil saad enda ettevõtte head mainet ja tuntust suurendada.
 • Valiku protsessis eelista kandidaatide suurele valdkonna kogemusele pigem sobivat isiksust, tahtejõudu, ambitsioonikust ja motivatsiooni ettevõtte arengus osaleda.
 • Otsusta pigem nende kandidaatide kasuks, kes on Sinust mõnevõrra erinevad, et nad saaksid ettevõtet rikastada mõne sellise kompetentsi või isiksuseomadusega, mida Sul endal pole. Nii aitad enda ettevõtte arengule tublisti kaasa.
 • Ära karda endast targemaid kandidaate, kes Sind mugavustsoonist välja lükkavad. Vastasel juhul piirdub Sinu ettevõtte areng ainult Sinu enda võimekusega. Keegi meist ei saa olla tegija igas valdkonnas.
 • Jaga kandidaatidele ainult tõest informatsiooni- räägi nii sellest, mis on hästi, kui ka sellest, mis võiks olla paremini. Nii aitad kaasa usaldusliku suhte loomisele, kus räägitakse kõigest avameelselt.
 • Ole võimalikult paindlik ega jää kinni sellesse, kuidas varasemalt on töösuhted välja näinud. Praegusel ajal on see võtmetähtsusega oskus. Seega uuri, millise koormusega kandidaat töötada tahab, kus ta töötada soovib ning kuidas ta tahab, et tema töötulemusi mõõdetakse. Osalise koormusega töötamine võib olla tunduvalt efektiivsem, kui täisajaga. Kui Sinu uus meeskonna liige paneb ise endale eesmärgid paika, võtab ta endale südameasjaks ka nende täitmise.
 • Ära lase end mõjutada hirmul, et äkki kandidaat ei jää pikaks ajaks Sinu ettevõttesse tööle. Nii võid automaatselt head kandidaadid välistada. Näiteks võib võimekas ja suure tahtejõuga töötaja ka lühikese ajaga ettevõttesse suuremat kasu tuua kui keskpärane töötaja, kes töötab organisatsioonis pikemat aega.

Kui sa tunned, et vajad uue töötaja leidmisel abi, siis võta meiega julgelt ühendust siin

Annika Melsas

TeamCreator,
Asutaja/ HR partner