Igapäevaselt töökuulutusi sirvides võib kandidaat kokku põrgata nii mõnegi vastuolulise teemaga. Põhiliselt tuleb see välja siis, kui loetletakse üles kandidaadile seatud ootused. Samas vastu pakutav on ootustega niivõrd suures vastuolus, et tekitab põhjendatult küsimusi. Kuidas saab ettevõte oodata töötajalt teatud isikuomadusi või suhtumist kui ta ise seda ei soosi ja sellele panustamist mõistlikuks ei pea. Toome siinkohal välja mõned näited:

Sobiv kandidaat on õppimisvõimeline ja arengule orienteeritud, kuid ta ei tohiks töö kõrvalt käia mõnes koolis

Kui tööandja ei soosi oma töötajate õppimist, siis ilmselgelt ei mõju see tema kollektiivile arendavalt. Inimesed, kelle jaoks on pidev areng oluline, tahavad alati areneda. Kui palgata inimene, kelle puhul on kindel, et ta ei soovi edasi õppima minna või ennast muul moel arendada, siis on tõenäoline ka see, et ta pole töökohal õppimisvõimeline.

Sobiv kandidaat on vastutustundlik, tema jaoks on töökohustused kõige tähtsamad 

Vastutustundlik inimene on vastutustundlik kõigi enda kohustuste osas. Ta ei pea enda peret vähem olulisemaks ega jäta näiteks haiget väikelast üksi koju või ei loobu 2-nädalasest isapuhkusest isaks saades.

Sobiv kandidaat annab tööl alati endast tööl 101% ning ei vaheta tihti töökohti

On teada-tuntud fakt, et inimene pole robot. Ta suudab mõnda aega anda endast maksimumi, kuid siis tekib tal suure pingutuse järel tööstress, tugev motivatsiooni langus ning lõpuks vahetab ta tööd. Selliseid näiteid väga headest spetsialistidest ja juhtidest on palju.

Sobiva kandidaadi puhul on kõige olulisem, et ta omaks tugevaid erialaseid teadmisi 

Inimene on tervik. Selleks, et ta oleks võimeline enda erialaseid teadmisi maksimaalselt ära kasutama, peab ta olema piisavalt arenenud ka isiksusena. Sobivat isikut saab koolitada erialaselt. Enda isikliku arengu eest vastutab aga igaüks ise ning see pole sugugi kõigi inimeste jaoks oluline.

Töökuulutuses on kirjas, et ühendust võetakse ainult järgmisesse vooru pääsenutega 

Kui tööandja soovib, et kandidaat võtaks kandideerimist tõsiselt, ei saa ta ka töötaja otsimisse suhtuda kergekäeliselt ega jätta tagasiside saatmata. Nähes töökuulutuses antud teksti, tekitab see tunde, et antud tööandjat ei tohiks tõsiselt võtta, sest tööandja ei suhtu kandidaatidesse samuti tõsiselt.

Selleks, et neid vigu vältida tuleb värbamisprotsess väga põhjalikult läbi mõelda. Alustuseks kaardista ettevõtte vajadused ja ootused. Selgita välja millised inimtüübid neid ootuseid täita suudaks. Selle järgi saad paika panna töökuulutuses välja toodavad tingimused. Kindlasti jälgi, et vastuolusid ei tekiks ja anna alati kandideerijale tagasisidet. Professionaalselt läbi viidud personaliotsingu ajakulu on minimaalselt umbes 50 töötundi. Kui sul sellist lisaaega ei ole, siis otsi abi. TeamCreator saab sind aidata.

Võta meiega ühendust siit.