Ära unusta arutada kandidaadiga, millised on tema ootused tulevasele tööandjale.

Viimasel ajal on kogu maailm olnud suures muutumises – ei saa enam eeldada, et inimesed otsivad n-ö traditsioonilist tööd. 

On oluline kandidaadiga läbi rääkida nii töö tegemise koht, maht, aeg, tasustamine, aruandlus jne.