Intervjuusid ette valmistades koosta endale nimekiri nö. baasküsimustest, mida küsid igalt kandidaadilt.  Samas jäta aega ka vaba vestluse käigus tekkivatele küsimustele.

Nii lood intervjuul sooja ja usaldusliku õhkkonna ning saad piisavalt infot, et kandidaate omavahel võrrelda.