Tööd leida pole tänapäeval sugugi lihtne. Õige töö leidmine võtab reeglina palju aega. Sa ei pruugi mõista eitavate vastuste tagamaid ja emotsionaalselt on see kurnav. Praeguses olukorras, kus ühele konkursile laekub palju kandidaate, võib määravaks saada mõni üksik detail sinu CV-s. Seda saab ennetada endale korraliku strateegia tegemisega ja tööotsimise protsessi läbi mõtlemisega. Seda eriti hetkeolukorras, kus tööpuudus suureneb päevast-päeva.

Kuidas koostada endale tööotsimise strateegiat:

Kõige olulisem on selgitada välja, millist tööd Sa teha sooviksid.

Ilma selleta on töö otsimine maha visatud aeg. Inimesed, kes ei tea ja pole endas kindlad, millist tööd teha tahavad, elimineeritakse värbaja poolt konkursi algfaasis. Ebakindluse ja selgusetuse tunneb värbaja ära CV-d analüüsides või esimeses vestluses. Samas on täiesti mõistetav, et meil kõigil tuleb ette perioode, kus oleme segaduses ja siht on kaduma läinud.

Mõtle läbi, kas soovid pika- või lühiajalist töösuhet.

Sellest lähtudes tead, milliseid kohti töö otsinguteks kasutada.

Järgmiseks sammuks on koostada CV.

CV peab olema võimalikult lühike, samas kajastades Sind sellisena nagu oled- isiksust, oskusi ja kogemusi. Eesmärk on värbaja tähelepanu köita konkreetse, läbimõeldud ja sihipärase sisuga. Selle jaoks peab sinu CV-de teiste hulgast eristuma.

Sõltuvalt otsitavast ametikohast saab paika panna töö otsimise kohad.

See, kas jääda traditsiooniliste kanalite juurde või luua endale profiil kuskil mujal, sõltub otsitavast ametikohast. Üldiselt liht- ja oskustöö puhul piisab tööportaalidest, kuid spetsialisti ja juhi ametikohta otsides peaks kindlasti kasutama selleks näiteks LinkedIn-i. Sõltuvalt otsitavast ametikohast on veel mitmeid teisi kohtasid, kuhu on mõttekas enda profiil luua. Otseloomulikult peaks informeerima ka enda tutvusringkonnas tegutsevaid tööandjaid ja värbajaid, sest nagu me teame, on maailm väike 😊

Tööd otsides pead olema valmis nii telefoni, virtuaalselt, kui ka silmast-silma toimuvateks intervjuudeks.

On inimesi, kes on intervjuudel ääretult enesekindlad ja müüvad end väga aktiivselt, suutmata seejuures välja tuua ühtegi enda arendamist vajavatest omadustest. Teatavasti ei ennusta see aga võimalikku edu nende tulevasel ametikohal. Seega on töö otsijal kõige kasulikum olla teadlik enda tugevustest ja nõrkustest ning käituda intervjuul enesekindlalt selle inimesena, kes ta tegelikult on. Kuigi esialgu tundub see lihtne ülesanne, siis tegelikult, olles näiteks üle pika aja tööintervjuul, võib ärevus kõik ära rikkuda. Seepärast on mõistlik tööintervjuu „läbi mängida“. Selle tulemusena saad teada, mida võidakse küsida ja kuidas värbajad Sinu hoiakut ning vastuseid analüüsivad.

Ära jää töö otsingutes üksi, vaid võta TeamCreatoriga ühendust, aitame Sul kogu tegevusplaani paika panna ning toetame erinevate nippidega! Meie südameasi on inimesed nende õige tööga kokku viia! Kes ikka suudaks paremini tööotsijaid nõustada, kui mitte värbaja, kes on ise väga hästi värbamise köögipoolega kursis.

Annika Melsas, TeamCreatori HR partner