Töötajate otsing võib olla paras raketiteadus. Värbajana puutud kindlasti kokku kandidaatidega, kellel on varasematest töösuhetest halvad kogemused. Seda eriti praegusel ajal, kus majanduslikult keerulises situatsioonis kipuvad suhted tööandja ja -võtja vahel teravaks minema. Üdini positiivsed ja iga teema osas avatud kandidaadid tunduvad turvalisem valik olevat. Sellegi poolest ei saa inimese eelneva halva kogemuse korral automaatselt eeldada, et  tegemist on ebasobiva kandidaadiga. Antud artiklis toon välja soovitused, kuidas sellises olukorras reageerida ja mida teha ja kuidas töötajate otsing tulemuslikumaks muuta

Ära kandidaati valikust kõrvalda.

Halb kogemus ei tähenda, et inimene ise selles süüdi on. Ja isegi kui kandidaadi varasem käitumine pole olnud õige, on siiski võimalik, et ta on seda endale tunnistanud (isegi kui ta Sulle seda ei ütle) ning kogemusest õppinud. Seda võib tavaliselt ridade vahelt välja lugeda. Võib ka juhtuda, et satud kokku julge ja eneseteadliku kandidaadiga, kes tunnistab enda varasemat eksimust. Kahtlemata jätab selline isik endast väga hea mulje, tõestades end arenenud isiksusena.

Tekita piisavalt usaldusväärne õhkkond, ole empaatiline ja kasuta aktiivse kuulamise tehnikat.

Varasemalt tööelus haiget saanud kandidaadi intervjueerimine nõuab rohkelt energiat, empaatiavõimet ja oskusi. Esiteks peab oskama kandidaadis piisavalt turvalise tunde tekitada selleks, et ta avaneks. Seejärel empaatiliselt ja aktiivselt kuulama ning samal ajal oskuslikult väärtuslikku infot koguma. On vaja olla nii nõustaja, kui intervjueerija samal ajal. Kandidaat saab tänu enese avamisele teemat analüüsida. Intervjueerijal on aga omalt poolt võimalik väga palju sellist informatsiooni kandidaadi kohta koguda, milleni ta tavaolukorras tavalise intervjuu puhul ei küündiks. On oluline, et kandidaat kogeks ja meenutaks kohtumist positiivse kogemusena. See loob Sinu ettevõttele positiivset mainet. Samuti on sel juhul lihtne edasi liikuda ka võimaliku usaldusliku töösuhte juurde.

Julgusta kandidaati end avama ja rääkima juhtunust.

Inimeste reaktsioonid on erinevad- mõni võib lõputult rääkida enda halvast kogemusest samal ajal kui teine üritab seda igati varjata. Kardetakse potentsiaalse tulevase tööandja negatiivset hoiakut või hukkamõistu. Samuti seda, et värbaja võib eelmise tööandjaga ühendust võtta ning sealt saadud negatiivne tagasiside (mis ei pruugi tõene olla) saab saatuslikuks.  Antud juhul on mõistlik olukorrast kandidaadiga otse rääkida ja selgitada, miks potentsiaalse tulevase tööandja jaoks on oluline mõista juhtunu tagamaid. Seda selleks, et kahtlused kaoksid. Üldiselt enamus kandidaatidest mõistab olukorda ning avaneb. Vestluse käigus saab järeldusi teha ka selle kohta, kas ja kui kaugel kandidaat enda emotsioonidega tegelemisel on (sest ilmselgelt on tegemist teemaga, mis nõuab läbi mõtlemist ja emotsioonidega tegelemist).

Omades eelneva tööandjaga halba kogemust, hindab inimene kõrgelt enda järgmist tööandjat, kes temast hoolib.

Antud juhul on tal ka kerge end tööd tehes motiveerida. Selline töötaja ei kipu kergekäeliselt tööd vahetama.

Uuri välja, kas inimene on oma loomult pigem negatiivne või positiivne.

Ilmselgelt võib ta hetkel olla masenduses. Sinul on aga erinevate suunavate küsimuste abil võimalik välja uurida, kas negatiivne on ainult eelnev kogemus või kõik, mis on varasemalt olnud. Sellest saab järeldada, kas inimene on pigem positiivse või negatiivse hoiakuga.

Selgita välja, kas on tegemist isikuga, kes võtab endaga toimuva eest vastutuse.

Kui inimene räägib enda negatiivsetest kogemustest tööelus, siis proovi uurida, mida on ta teinud olukorra paremaks muutmiseks. See aitab aru saada, kas inimene võtab endaga toimuva ees vastutuse ja on sihikindel probleemide lahendamisel või süüdistab pigem teisi ja ei suuda ega taha ise vastutada.

Jälgi, kas kandidaat jääb viisakaks ebameeldivast kogemusest rääkides.

Saades inimene enda negatiivsest kogemusest rääkima, saad väga head informatsiooni selle kohta, kas ta suudab jääda ebameeldivatest olukordadest rääkides viisakaks.

Saa vestluse käigus kinnitust kandidaadi põhimõtetele ja väärtustele kindlaks jäämise osas.

Just keerulised olukorrad on need, kus selgub, kas inimene tegelikult enda põhimõtetest peab kinni.

Hinda kandidaadi analüüsioskust.

Jälgides, kuidas inimene olukorda analüüsib ja selgitab, saad infot, kuidas ta seda teeks ka Sinu ettevõttes. 

Kui Sa neid nõuandeid silmas pead, siis on töötajate otsing sinu jaoks lihtsam ja tulemuslikum ning võid ka “kõrvetada” saanud kandidaatide seast leida endale ideaalse töötaja, kellaga aastaid tulemuslikku töösuhet nautida. Kui Sa tunned, et ei saa uue töötaja leidmisega ise hakkama, siis TeamCreator pakub sulle oma professionaalset abi!

Annika Melsas, TeamCreator, HR partner/ asutaja