Väikeste laste kõrvalt töö otsimine ja lapsehoolduspuhkuselt naasmine on keeruline teema. Ühelt poolt on kandidaadil seadusest tulenev õigus laste olemasolust mitte rääkida ning tööandjal kohustus selle kohta mitte küsida. Keeruliseks teeb selle olukorra fakt, et väikelapse vanemat palgates kaasneb tööandjale nii mõndagi, millega tuleb arvestada ja mida pakkuda. Kahjuks pole kõigil tööandjatel alati võimalik seda teha. Tööandjatel võib olla soov neid võimalusi pakkuda, kuid kui see pole võimalik, siis seda ei muuda ka asjaolu, et seadusega on nad selleks kohustatud.

Õnneks on enamik tööandjaid siiski võimelised palkama väikelaste vanemaid ning eelpool kirjeldatut juhtub pigem harva. Paljud tööandjad hoopis hindavad ja eelistavad perega kandidaate. Seda põhjusel, et siis ei saa inimene endale lubada töösse ükskõikset suhtumist ja töö kaotusega riskeerimist. Samuti on laste olemasolu varjamine pigem harv, sest inimesed on huvitatud sellest, et nad satuksid tööle enda jaoks õigesse kohta.

Kandidaatide valikul ei hinnata vaid haridust, töökogemusi jne., vaid ka isikut tervikuna. Seda, kuidas isik meeskonda sobiks ning mõjuks ettevõtte sisekliimale. Lähtutakse pigem põhimõttest, et inimest saab tööd tegema õpetada, kuid tema isiksust muuta pole võimalik. Saades kandideerimistele pidevalt eitavaid vastuseid, võib tööotsijal olla raske seda uskuda, kuid tööandja vaatest on sobivat töötajat keeruline leida. Seega kui selleks sobivaimaks meeskonna liikmeks osutub väikelapse vanem, siis teda lapse pärast konkursist välja ei jäeta.

Antud olukord võib juhtuda vaid siis, kui ettevõttel pole võimalik võimaldada väikelapse vanemale seda, milleks tal seadusega on kohustus. Näiteks võimalus ootamatult ja pikalt olla hoolduslehel, puhkus endale sobival ajal jne. Sellegipoolest on lapsevanemad tihti tööd otsides hirmul ning lapsehoolduspuhkuselt naasmine tekitab palju ärevust. Seda võimendavad napisõnalised tagasisided, mis ei jäta kandideerijale muud võimalust, kui üritada ise eitava vastuse tagamaid välja mõelda. Tulemusena levib lapsevanemate seas kulutulena hirm laste tõttu mitte valituks saada. Käesolevas blogipostituses on soovitused selleks, mida tööotsingutel väikelapse vanemana silmas pidada.

Ole intervjuul laste osas enesekindel ja avameelne.

Sul on täielik õigus kandideerimise käigus lastega seonduvat täielikult vältida. Kui Sa aga seda tööd soovid, ole siiski avatud, sest nii annad tööandjale enda palkamise osas julgust juurde. Ka tööandja mõtleb enne endale kohustusi võttes (väikese lapse vanemat palgates) läbi, kas tal on võimalik neid endale võtta ja neist kinni pidada. Vastupidine tekitaks probleeme mõlemale osapoolele.

Seega on oluline, et potentsiaalne tööandja teaks ja oskaks arvestada, mida lapsehoolduspuhkuselt naasmine tähendab ja mis teda Sind palgates ees ootab. Samuti tuleb tööandjal läbi mõelda, kas tal on võimalik seda kõike pakkuda, mida Sina lapsevanemana vajad. Kui Sina ei räägi, siis pole tööandjal muud varianti, kui ise endale ette kujutada, mis teda ees võib oodata. Nii võid aga tööst ilma jääda, sest tegelik olukord ei pruugi sugugi vastata sellele, mida tööandja endale ette kujutab.

Siinkohal tasub meeles pidada, et kui tööandja ei saa endale võimaldada väikelapse vanema palkamist, siis ta on omakorda halvas seisus. Seadus ju selle võimalusega ei arvesta, mistõttu ettevõtte esindaja ei saa Sulle ka seda otse öelda. Kui aga tööandjal pole mingeid takistusi selles osas, räägib ta Sulle, millist paindlikkust saaks ettevõte Sulle tööle tulles pakkuda.

Kandideeri tööle, mis sobib väikese lapse vanemale.

On ilmselge, et lapsehoolduspuhkuselt naasmine loob omad väljakutsed. Näiteks ei pruugi väikelaste vanemad saada teha tööd, kus on öised vahetused või palju komandeeringuid. Samamoodi peab arvestama, et raske on teha tööd, kus Sulle on väga keeruline või isegi võimatu asendajat leida.

Räägi intervjuul enda tugivõrgustikust ja sellest, kui palju ja mis mahus nad Sind laste hoidmisel aidata saavad.

Kui tead ette, et lapsehoolduspuhkuselt naasmine tööle tähendab regulaarselt päevi, mil pead varem töölt lahkuma või ei saagi laste tõttu tööle tulla, siis räägi sellest juba intervjuul. Samal ajal jää loomulikult enesekindlaks ning meeldivaks vestluspartneriks. See jätab Sinust inimesena mulje, et väärtustad samaaegselt nii ennast, enda peret kui ka tööandjat.

Juhul kui Sa tahaksid kodukontoris töötada, siis räägi tööandjale, kuidas seda korraldaksid.

Kas Sul on eraldi ruum, kus Sind lapsed ei sega? Kas saad teha telefonikõnesid, kus laste kisa ei kostuks vestluskaaslasele? Kuidas saavutad seda, et saad rahulikult töösse süveneda? Kuidas jagad kodukontoris enda isiklikku- ja tööaega ning garanteerid, et kumbki neist ei kannataks?

Räägi potentsiaalsele tööandjale, millega ta peab Sind palgates puhkustega seonduvalt arvestama.

Sul on seadusest tulenev õigus puhata endale sobival ajal. Tavaliselt on selleks lasteaialaste puhul juulikuu. Kas oled seisus, kus see on Sinu ainus võimalus või saaksid selles osas paindlik olla?

Mõtle läbi ja jaga oma mõtteid selles osas, et mis saab laste haigestumisel.

Kas Sul on keegi veel, kes saaks lapsi hoida, kui nad haiged on? Kas saad ja tahad haige lapse kõrvalt kodukontoris tööd teha?

Kokkuvõtvalt saab öelda, et lapsehoolduspuhkuselt naasmine vajab kindlat plaani. Eriti väikeste laste kõrvalt tööd otsides on oluline kõik tööle minekuga seonduv enda jaoks läbi mõelda. Samuti tuleb olla potentsiaalse tööandjaga avameelne, enesekindel ja võimalikult paindlik. Tööandja ei pane kandidaate pingeritta laste arvu ja vanuste põhjal. Olulist rolli mängivad siin hoopis Sinu isiksus, teadmised, oskused ning see, et Sa kandideeriksid enda jaoks hetke olukorras sobivale ametikohale.